Vuốt Để Cược

Nhanh hơn đơn giản hơn

FB88 Thể Thao
Kích cỡ: 32.7 MB
Ứng Dụng FB88
Kích cỡ: 26.9 MB
fishermen gold

01/11/2019 - 07/11/2019

08/11/2019 - 14/11/2019

15/11/2019 - 21/11/2019

22/11/2019 - 28/11/2019

DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG B*t*e*F*n*e 132,480 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM v*r*e*c*u*ie1 112,987 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC h*a*g*u** 60,588 688
TAY SÚNG LỤC BẢO h*o*g*h*n* 52,688 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG d*n*g*a** 82,656 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM h*w*b*o*i*sl0 55,868 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC c*n*a*a** 52,568 688
TAY SÚNG LỤC BẢO d*n*g*a** 50,042 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG 0*4*4*6*9* 105,689 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM P*t*i*t*e*t 90,585 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC b*n*s*i*n*s76 66,250 688
TAY SÚNG LỤC BẢO p*i*t*r*o*i73 62,560 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG 0*6*8*2*9*9* 96,265 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM k*d*n*c*o* 85,693 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC P*n*A*a*d* 69,285 688
TAY SÚNG LỤC BẢO 0*8*4*4*2* 45,599 500